16.6.12

SEMMELWEISS FACULTY of PHYSICAL EDUCATION & SPORT SCIENCES (SE) SEMMELWEISS EGYETEM TESTNEVELESI ES SPORTTUDOMANYI KAR


SEMMELWEISS FACULTY of PHYSICAL EDUCATION & SPORT SCIENCES
(SE)http://www.semmelweis-univ.hu/
SEMMELWEISS EGYETEM TESTNEVELESI ES SPORTTUDOMANYI KAR
www.hupe.hu
1925 yılında Semmelweiss Üniversitesi çatısı altında eğitim vermeye başlayan fakülte bugüne kadar öğrencilerinden 85 olimpiyat şampiyonu yetiştirmiştir.
1975 yılında Üniversite statüsü alan Kolej 1985'ten itibaren akredite olarak faaliyettedir.  1993 yılından beri İngilizce sunulan Akademik programlar bitiminde mezunlar spor eğitmeni, fizyoterapi uzmanı ve koçluk unvanları ile derecelendirilir.
İngilizce olarak eğitim verilen Programlar :

1- Lisans ( 6 Sömestr ):
Physical Education Teacher (Beden Eğitimi Öğretmenliği)
Human Kinesiology (İnsan Kinezyolojisi)

2- Yüksek Lisans ( 4 Sömestr ):
Physical Education Teacher (Beden Eğitimi Öğretmenliği)
Human Kinesiology (İnsan Kinezyolojisi)

3- Sertifika Programı ( 3 ay )
Post-Secondary Coaching

SEMMELWEİS ÜNİVERSİTESİ


      230 Yıldan Uzun Geçmişi İle Dünya Çapında Bir Kurum..


       Semmelweis Üniversitesi Tıp Okulu akademik üstünlük ve doktorların eğitiminde üstlendiği sorumlulukla 230 yılı aşan bir geleneğe sahiptir. 
Dişçilik ve Eczacılık Fakülteleri 1950’lerin ortalarında üniversiteye dahil edilmiştir. 1969 yılında üniversitenin ismi Semmelweis Tıp Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 2000 yılında Semmelweis Tıp Üniversitesi, Macar Beden Eğitimi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Koleji ile “Semmelweis Üniversitesi” adı altında birleştirilmiştir. Kurumun adı 1855-1865 yılları arasında Tıp Fakültesine profesörlük yapmış olan Ignác Semmelweis'i onurlandırmaktadır. 
  Semmelweis çok kampuslü bir okuldur. Tıp bölümü dişçilik ve eczacılık dahil üniversite klinikleri başkentin Pest tarafının büyük bir kısmını kaplarken, Beden Eğitimi Fakültesi -Uluslararası Olimpik Komitesinin resmi eğitim merkezi- Tuna nehrinin karşı tarafında yer almaktadır. 


                                       
       Doktora Eğitimi birimi, 8 doktora okulunu kapsayan 29 temel araştırma programında 800’den fazla doktora adayı ile 1993’den bu yana faaliyet göstermektedir. Moleküler biyolojiden davranış bilimleri, spor tıbbına kadar değişik alanlarda teorik, klinik ve metodolojik çalışmalarla uğraşılmaktadır. 


TIP FAKÜLTESİ 


        Eğer öğrenci katılımının üçte birini uluslararası öğrencilerin oluşturduğu, Avrupa Tıp Üniversitelerinin en büyüklerinden birinde, yoğun bir metropolde eğitim görmek isterseniz Semmelweis Üniversitesi sizin için doğru adrestir. Semmelweis Üniversitesi akademik üstünlük ve doktorların eğitimde üstlendiği sorumlulukla 230 yılı aşan eski bir geleneğe sahiptir. Kardinal Peter Pázmaány, 1635 yılında Slovakya’da üniversitenin temelini piskoposluk koltuğunda atmıştır. 7 Kasım 1769’da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Kraliçesi Maria Theresa varolan fakültelere Tıp Fakültesini de eklemiştir. 1780 yıllarında Üniversite Budapeşte’nin Danube tarafına taşınmıştır.


                                                


  Semmelweis Üniversitesi, Macaristan’daki fakültelerde verdiğe eğitime ek olarak, başta 1983 senesinde Tıp Fakültesinde Almanca, 1987 senesinde de Tıp, Dişçilik ve Eczacılık Fakültelerinde İngilizce olmak üzere uluslararası eğitim programı sunan ilk Macar yüksek eğitim kurumudur. Semmelweis mezunları arasında Nobel Ödülü kazanalar, dünyaca bilinen araştırmacılar ve klinik tedavi uzmanları vardır. Şu anda Tıp Fakültesinde 2881, Dişçilik Fakültesinde 495 ve Eczacılık Fakültesinde 608 öğrenci kayıtlı durumdadır. Tıp öğrencilerinin %4’ünü Macaristan’da öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Özel bir Almanca Tıp ve Diş Doktorluğu bölümünde kayıtlı 335 Alman öğrenci bulunmaktadır. Tıp fakültelerinde edinilen diplomalar herhangi bir lisans sınavı olmaksızın bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir (üye ülkelerin vatandaşları için). 


TIP 
          Tıp Doktorluğu diplomasına götüren program, 6 yıllık bir eğitimi içermektedir: 2 yıl temel tıp eğitimi, 3 yıl klinik eğitimi, ve bir yıl dönüşümlü staj. Tıp bölümü uluslararası programı 1983 senesinde Almanca ve 1984 senesinde İngilizce olarak başlamıştır. İngilizce programına her sene İsrail, Norveç, Kıbrıs, İran ve ABD’den yaklaşık olarak 120 uluslararası öğrenci katılmaktadır. Okul biyoloji ve kimya ve fizik konularında sağlam bir temele sahip öğrencileri kabul etmektedir. Bu konulara ek olarak İngilizce ve fizik konularındaki giriş sınavlarını da geçmelisiniz.


DİŞ HEKİMLİĞİ 
          Diş Hekimliği bölümündeki 5 senelik eğitim sonrasında Diş Doktorluğu diploması almayı hak kazanırısınız. İlk iki yıl temel eğitimler, son üç yıl ise klinik konuları görülmekte ve rotasyon yapılmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi her sene ortalama 50 uluslararası öğrenci kabul etmektedir. 


ECZACILIK
          Semmelweis Üniversitesi Budapeşte Eczacılık Bilimi Uzmanlığı programı küçük çaplı bir uluslararası program sunmaktadır. Eğitimin süresi 5 yıldır. İlk iki yıllık eğitim temel tıp eğitimine benzemektedir. Takip eden yıllarda ise eczacılığa dair konularda eğitim görülmektedir. 


BAŞVURU ve OKUL ÜCRETLERİ 
          Semmelweis Tıp Fakültesine başvuracak adayların 18 yaş üzeri ve tercihen 30 yaş altı olmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli evraklar 30 Nisan tarihine kadar EDUIDEAL’egönderilmelidir. Aşağıda sıralanan belgeler (aslı ya da tasdikli kopyaları, İngilizce ya da resmi İngilizce çevirisi ile) usulüne uygun olarak imzalanan Başvuru Formu’na eklenmelidir.

        1.  Denkliği olan bir liseden alınmış Tasdikname 
        2.  Lise Transkripti. Resmi olmayan transkriptler gönderilebilir, ancak programa kabul     
             bütün resmi transkriptlerin ya da tasdikli kopyalarının tedarik edilmesi koşuluna 
             bağlıdır. 
        3.  Referans Mektupları. Lise müdüründen ya da öğretmenlerden alınmış İngilizce  
             mektuplar tercih edilmektedir. 
        4.  İngilizce Özgeçmiş. 
        5.  Sağlık Raporu<. 
        6.  Başvuru ücreti olan 135 USD (geri iadesiz). 
        7.  Sınav ücreti (geri iadesiz). Eğer sınav Budapeşte’de yapılırsa ücret 200 USD’dir. Sınavın
             adayın kendi ülkesinde yapılması durumunda, sınav ücreti 200 USD + ek yerel   
             ücretlerdir. 
        8.  6 adet arkası imzalanmış vesikalık fotoğraf. 
        9.   Pasaport fotokopisi, kişisel bilgilerine ait sayfalar dahil 


           Her yıl programlara kabul edilecek adayları belirlemek üzere adayın kendi ülkesinde ya da Budapeşte’de giriş sınavları düzenlenmektedir. Giriş sınavları sürekli olarak düzenlenmektedir. Uygun bulunan adaylar üniversite ya da üniversite resmi temsilcileri tarafından giriş sınavına davet edileceklerdir. Sınavlar Biyoloji, Kimya ve İngilizce konularında çok seçenekli olarak yapılmaktadır, akabinde adayın Biyoloji, Kimya ve İngilizce’deki bilgi düzeyine odaklanacak bir sözlü sınav, ve bir kişisel görüşme vardır. 
   
* TIP                                                    6 YIL
EGİTİM DİLİ İNGİLİZCE VEYA ALMANCA  
* DİŞ HEKIMLIGI                                  5 YIL
EGİTİM DİLİ İNGİLİZCE VEYA ALMANCA 
* ECZACILIK                                         5 YIL
EGİTİM DİLİ İNGİLİZCE  


Ekstra Ücretler 
         Başvuru Ücreti:
         Sınav Ücreti 
         Kayıt Ücreti 
         Zorunlu Yaz Uygulaması 
       *Macaristan’da tamamlanırsa Aylık     14.400 $ (USD)


16.000 $ (USD) 

11.600 $ (USD)
250 USD 
300 EURO
135 USD 


330 USD
Dişçilik Okulu Öğrencileri Ekstra Materyal Ücreti 
         3, 4 ve 5. yıllar
1,120 USD


                TÜM ÜCRETLER SÖMESTR BAŞLARINDA 2 EŞİT TAKSİT HALİNDE ÖDENMEKTEDİR 


                NOT: ECZACILIK BÖLÜMÜNÜ OKUYANLARA ARTIK DOKTOR ÜNVANI VERİLİYOR.


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   


       Beden eğitimi ve Antrenörlük programı: Bu program dünyanın her tarafından gelen genç insanlara Beden Eğitimi Öğretmeni yada antrenör olmak için Semmelweis Üniversitesinin Beden Eğitimi kampüsünde öğrenim görme olanağı sunmaktadırBeden Eğitimi ve Antrenörlük ana dalları sonunda beden eğitimi ve antrenörlükte eğitim lisans derecesi alınan 3 yıllık bir programı kapsar, ve bu programı 2 yıllık beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlük master.Öğrenciler doğal,sosyal,spor bilimleri,farklı sporların teknik- taktik özeliklerini ve onların teorik uygun arka planlarıyla eğitim metotlarını öğrenirler.Her yıl ortalama 15 Uluslararası öğrenci programa katılmaktadır. Çoğunluğu Kıbrıs’tan gelmektedir. Giriş sınavları teorik kısımdan ve spor hareketlerinden oluşmaktadır. İkinci kısım olan spor hareketleri sınavı Ağustos sonunda Budapeşte’de yapılacaktır.


                                               
TARİHÇE


        Birinci akademik yılın törensel açılışı Kasım 1925 tarihindedir. Üniversitenin spor kulübü aynı yıl kurulmuştur. O zamanlar enstitünün üniversite düzeyinde bir eğitimi vardır ve 3 sene olan eğitim süresi 1929 yılında 4 seneye çıkarılmıştır. II. Dünya savaşını takip eden Şubat 1946’da, savaş süresince kapalı kalan okul tekrar hizmet vermeye başlamıştır. Bölümler 1949-50 yıllarında reforme edilmiş ders müfredatı, yeni kurallar ve organizasyon standartları ile şekillendirilmiştir. Bugün bölümler sıralandığı gibidir: Biomekanikler, Sağlık Bilimi ve Spor Tıbbı, İletişim ve Enformatik, Koşu ve Alan, Dövüş Sporu, Psikoloji, R.G.-Dans-Aerobik, Akıl Sağlığı Bilgisi, Top Oyunları, Spor İdaresi, Spor Cerrahisi ve Rehabilitasyon, Yabancı Diller, Sosyal Çalışmalar, Beden Eğitimi Teorisi ve Pedagoji, Jimnastik, Su Sporları, Boş Zaman Aktiviteleri. Beden Eğitimi Bilimsel Araştırma Enstitüsü 1959’da kurulmuştur. 1975’de, 50. jübile yılını kutlayan okul üniversite statüsüne atanmış ve 1985’de tam üniversite denkliği almıştır. Üniversite 1997 yılında spor bilimleri ve eğitim alanında Doktora Programı hizmeti sunmaya hak kazanmıştır. 


BEDEN EĞİTİMİ PROGRAMI 


         Bu program dünyanın her tarafından gelen genç insanlara Beden Eğitimi Öğretmeni olmak için Semmelweis Üniversitesinin Beden Eğitimi kampusünde öğrenim görme olanağı sunmaktadır. Program sonunda verilen derece Beden Eğitimi Uzmanlık Eğitimi Diplomasıdır. İkinci iki yılda öğrencilerin ayrıca antrenörlükte uzmanlaşma olasılıkları da vardır. Her yıl ortalama olarak 15 uluslararası öğrenci programa katılmaktadır. Çoğunluğu Kıbrıs’tan gelmektedir. Giriş sınavları teorik kısımdan ve spor hareketlerinden oluşmaktadır. İkinci kısım olan spor hareketleri sınavı Ağustos sonunda Budapeşte’de yapılacaktır. 


İNSAN KİNESİYOLİJİSİ 


        Önümüzdeki on yıllarda sanayileşen ülkelerin yaşlanan nüfusunun uzmanlaşmış sağlık bakımı konusunda artan bir profesyonel talebi olacaktır. Kinesiyoloji Uzmanlık Programı spor bilimleriyle alakalı olarak hem rehabilitasyon sektöründe hem de araştırma kurumlarında iş imkanları sağlamaktadır. İnsan kinesolojisi 3 yıllık bir programdır ki ,İnsan kinesiyolojisi bilimi lisans derecesi verir ve bu programı 2 yıllık master programı izler.Küçük çapta bir uluslar arası öğrenci grubu tarafından sürdürülen yeni bir programdır. Adaylar Biyoloji, Kimya, Fizik ve İngilizce konularında giriş sınavını geçmelidirler. 


BAŞVURU VE OKUL ÜCRETİ 


         Beden eğitimi ve spor bilimleri uygun akademik niteliklere, referansa sahip ve özellikle Beden Eğitimi, Spor ve İnsan Kinesiyolojisi-Rehabilitasyon okumak ve tatbik etmek için motivasyona sahip öğrenciler aramaktadır. Giriş sınavında, İngilizce ve fiziksel yetenek testi (şartlı ve koordineli) verilecektir. İnsan Kinesiyolojisi-Rehabilitasyon programı güçlü bilimsel temeli olan adaylara açıktır ve onları aşağıda anlatıldığı gibi bir sınava tabi tutar. Tamamlanmış başvuru formu ve bütün diğer gerekli evraklar eduideal’e sunulmalıdır. 
İstenilen belgeler; 
1. Lise diploması 
2. Arkası imzalanmış 4 adet vesikalık fotoğraf 
3. Referans mektupları, varsa okul müdüründen ve/veya Beden Eğitimi öğretmeninden ve Spor Kulübünden 
4. Ayrıntılı İngilizce özgeçmiş 
5. Tamamlanmış başvuru formu, başvuru ücreti olan 100 Euro (geri iadesiz) ile birlikte 6. Resmi transkript, ya da tasdikli kopyası, onaylı İngilizce yazılmış lise akademik raporunuzla birlikte. 


*ANTRENÖRLÜK 4YIL EGİTİM DİLİ İNGİLİZCE VEYA ALMANCADIR 
*İNSAN KİNESİYOLİJİSİ 4 YIL EGİTİM DİLİ İNGİLİZCE VEYA ALMANCADIR


FAKÜLTE 1. Ve 2. Yıllar 5.900 € (Euro)
FAKÜLTE 3. Ve 4. Yıllar 5.400 € (Euro)


ÜCRETLER SÖMESTR BAŞLARINDA 3.900 € / 2.000€ OLARAK 2 TAKSİT HALİNDE ÖDENMEKTEDİR 
Semmelweis Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi: www.hupe.hu                                                               
                                                                    
SAĞLIK BİLİMLERİ OKULU 


         Sağlık Bilimleri Okulu yüksek nitelikte, becerikli, işine bağlı ve açık görüşlü profesyonel sağlık çalışanı yetiştirme misyonu ile 1975’te kurulmuştur. Bu okul, diyetisyen, sağlık müfettişi, fizyoterapist, kamu sağlığı ve salgın hastalıklar müfettişi, meslek öğretmeni, ve ambulans memurları yetiştiren Macaristan’daki ilk okuldur. Bugün okul öğrencilere 17 meslek dalı sunmaktadır. Macar yüksek öğrenimin birbirine entegre edilmesinin bir sonucu olarak Sağlık Bilimleri Okulu 2000 senesinde Semmelweis Üniversitesinin bir bölümü haline gelmiştir. 


FİZYOTERAPİ PROGRAMI 


         Fizyoterapistler bireyleri fonksiyonel olarak muayene edebilir ve değerlendirmelerine göre terapi ya da rehabilitasyon programı oluşturabilirler. Hatta bu programları uygulayabilir ve birçok fiziksel aktiviteyi ilerletebilirler. Ancak, bilgilerinin kullanımı sadece terapi ve rehabilitasyonla sınırlı değildir, hastalıkları önleme ve iyileştirme programları da uygulayabilirler. Eğitim süresi 8 sömestr yani 4 yıldır. Adayların Biyoloji ve İngilizce konularını içeren giriş sınavlarını geçmeleri gerekmektedir. 


OPTİMETRİ 


       Optimetrisler gözlükçülerden daha nitelikli göz uzmanlarıdır.Bu programa giriş için gözlükçülük sertifikasına sahip olmak gerekir.Optimetrisler-modern ve geleneksel teçhizatların yardımı ile-göz fizyolojisi hakkında bilgiye sahip olmalarından dolayı gözde kırılma hatalarının teşhisini yapabilirler.Test sonuçlarının değerlendirilmesi üzerine durumu düzeltmek için gerekli olan cihazları seçebilir,hazırlayabilir ve bu cihazları hastalar üzerinde uygulayabilirler.Eğitim süresi 6 sömestr yani 3 yıldır. 


HEMŞİRELİK 


      Hemşireler, sağlık sektörünün her alanında hemşirelik sürecini kişisel olarak organize edebilen,yönetebilen ve idare edebilen profesyonellerdir.Üniversite diploma derecesi sahibi hemşireler;kendilerine verilen tüm tıbbı,cerrahi,Doğum/jinekoloji,Psikiyatr ile ilgili yoğun bakıcılık ve diğer görevlerini sağlık sektörünün her alanında organize edebilir,yönetebilir ve idare edebilirler.Eğitim süresi 8 sömestr yani 4 yıldır. 


BAŞVURU ve OKUL ÜCRETLERİ 


     Başvuru için bütün gerekli dokümanlar 30 Nisana kadar kurumumuza sunulmalıdır. 
Gerekli belgeler; 


1. Tamamlanmış başvuru formu, 135 Euro başvuru ücretinin ödenmiş olduğunu belirten banka dekontu ile birlikte. 2. Lise Tasdiknamesi/Mezuniyet belgesi. 
3. Resmi transkriptler. Transkriptlerin noter onaylı İngilizce çevirileri de ayrıca eklenmelidir. 
4. İngilizce yazılmış özgeçmiş. 
5. Genel Pratisyen Hekim tarafından onaylanmış adaya ait sağlık raporu. 
6. Kişisel bilgilerle birlikte Pasaport fotokopisi. 
7. Referans Mektupları. Lise okul müdürü ya da öğretmenleri tarafından İngilizce olarak yazılmış mektuplar tercih edilmektedir. 
8. 6 adet arkası imzalanmış vesikalık fotoğraf. 


        Uygun adaylar resmi temsilci ya da College International tarafından giriş sınavına davet edileceklerdir. Adaylar sınav sonuçları hakkında sınavdan sonraki üç hafta içinde bilgilendirileceklerdir. 


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 


* FİZYOTARAPİ    4YIL      EGİTİM DİLİ İNGİLİZCE                           5.900 € (Euro) 
* OPTİMETRİ       4YIL      EGİTİM DİLİ İNGİLİZCE                           5 900 € (Euro) 
* HEMŞİRELİK     4YIL      EGİTİM DİLİ İNGİLİZCE                           5 900 € (Euro) 
* EBELİK             4YIL      EGİTİM DİLİ İNGİLİZCE VEYA ALMANCA   5 900 € (Euro) 


ÜCRETLER SÖMESTR BAŞLARINDA 3.900 € / 2.000€ OLARAK 2 TAKSİT HALİNDE ÖDENMEKTEDİR 
NOT: TÜM BÖLÜMLERİN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI MEVCUTTUR. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder